Notka prawna

NOTKA PRAWNA.

 

Prawa Autorskie.
Wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki i inne dane znajdujące się na stronie portalu www.jaskiniesolne.pl
chronione są prawami autorskimi.Właściciel portalu posiada wszelkie prawa do zawartości plików portalu,włącznie z prawem do ich kopiowania -w tym zdjęć,grafik,tekstów,oprogramowania,dokumentacji i wszelkich innych danych.
Użycie skopiowanych lub pobranych materiałów w celach komercyjnych lub użycie ich w wydawnictwach komercyjnych bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.
Na stronach portalu mogą występować zarejestrowane lub / i niezarejestrowane znaki towarowe, nazwy, loga firm (zwane dalej jako "Znaki Towarowe") występujące w portalu. Użycie Znaków Towarowych bez zgody właścicieli jest zakazane.
Kopiowanie całości lub jakiejkolwiek części oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej.
Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170

 

Naruszenia prawa.
Właściciel portalu informuje, że wobec osób naruszających prawa autorskie do publikowanych materiałów będą podejmowane wszelkie kroki przewidziane prawem. Przypominamy, że zgodnie z przepisami w/w ustawy za naruszenie jej przepisów grozi karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności nawet do lat trzech.

 

Odpowiedzialność.
Właściciel portalu dołoży wszelkich starań,aby zawarte w nim informacje i dane były prawdziwe, rzetelne i dokładne. Jednak nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu ewentualnych szkód i strat, bezpośrednio lub pośrednio wynikających z wykorzystania informacji znajdujących się w serwisie.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian bądź aktualizacji zawartości portalu bez wcześniejszego powiadomienia, w tym prawo usunięcia części lub całości informacji bez podania przyczyn.

 

Linki do innych stron.
Umieszczenie w serwisie linków (przekierowań) do innych stron internetowych lub elementów graficznych będących takim przekierowaniem (tj. bannerów), nie oznacza w żadnym przypadku, że portal identyfikuje się z poglądami wyrażonymi na tych stronach lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za ich treść lub oferowane na tych stronach usługi bądź produkty.
Oświadczamy,że inne strony internetowe, do których zamieszczamy linki (przekierowania), a które nie należą do portalu, są niezależne od jego właścicieli, a serwis nie ma wpływu na znajdujące się na nich treści.

 

www.jaskiniesolne.pl

Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości,informacje o promocjach ?

Zapisz się .

Koloroterapia

Koloroterapia jest bezinwazyjną terapią, stosowaną często w grotach solnych, jako uzupełnienie ich pozytywnego wpływu na organizm człowieka

Zobacz artykuł

Muzykoterapia

Muzykoterapia player
Zobacz artykuł

Facebook

Google+